Bayonetta

มีโอกาสที่เกม Bayonetta จะออกบนเครื่องอื่นด้วย แต่ต้องใช้เงินเยอะ

เรียกว่าเป็นความหวังเมื่อค่ายเกม Platinum games ได้กล่าวาพวกเขาต้องการเป็นเจ้าของ IP เกมของตัวเองมากกว่าเดิม และดูเหมือนว่าเกม Bayonetta จะเป็นเกมถัดไปในรายการ โดยประธาน บริษัท Atsushi Inaba กล่าวว่าค่าย P…