asus

0

เข้าไทยอีกหนึ่งรุ่น Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition เมื่อเครื่องสเปคเทพจะขอหรูขึ้นไปอีกขั้น แรม 4GB หน่วยความจำ 128GB และบวกไปอีก 128GB

เข้าไทยอีกหนึ่งรุ่น Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition เมื่อเครื่องสเปคเทพจะขอหรูขึ้นไปอีกขั้น หน่วยความจำ 256GB แรม 4GB และฝาหลังสองสีภายในกล่อง เปิดตัวมาอีกหนึ่งรุ่นครับ สำหรับแบรนด์ Asus กับซีรีย์ Ze…