Artificial Intelligence

0

id173575 1 | Artificial Intelligence | โผล่มาแล้วโฉมหน้าของสติ๊กเกอร์บางส่วนใน Google Allo แอพแชท + AI
โผล่มาแล้วโฉมหน้าของสติ๊กเกอร์บางส่วนใน Google Allo แอพแชท + AI

หลังจากที่ Goog…

siri ultimate guide iphone 5s hero | Artificial Intelligence | ผลสำรวจเผยมีผู้ใช้เพียง 3% เท่านั้นที่กล้าใช้ Siri ในที่สาธารณะ
ผลสำรวจเผยมีผู้ใช้เพียง 3% เท่านั้นที่กล้าใช้ Siri ในที่สาธารณะ

เชื่อว่าตอนนี้เ…