apu a6 7400K

0

AMD APU A6 7400DSC06515 | apu a6 7400K | ลองของ! คอมประกอบ AMD APU A6-7400K แรงกว่าในราคาประหยัดสำหรับการเล่นเกม
ลองของ! คอมประกอบ AMD APU A6-7400K แรงกว่าในราคาประหยัดสำหรับการเล่นเกม

ซีพียู AMD APU (Accelerated Processing Units) เป็นที่รู้กันถึงจุดเด่นจากชุดประมวลผลในตระกูลนี้ นั้นคือการที่มันเป็นชุดประมวลผล CPU ที่มาพร้อมกับชิพประมวลผลด้านกราฟฟิค GPU ซึ่งฝังอยู่ภายใน มีการออกแบบมาให้ท…