apologize

0

Note 7 colors w 755 | apologize | ประธาน Samsung ในสหรัฐฯออกมาวอนขอให้เลิกใช้ Note 7 และโปรดนำมาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
ประธาน Samsung ในสหรัฐฯออกมาวอนขอให้เลิกใช้ Note 7 และโปรดนำมาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด

เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าทาง Samsung ได้ประกาศเรียกคืนเจ้า Galaxy Note 7 เนื่องจากปัญหาด้านแบตเตอรี่ที่เกิดการระเบิดและลุกไหม้ได้ โดยข่าวคราวที่ออกมาตอนนี้พบว่าในสหรัฐฯมีการระเบิดไปแล้ว…