Anthony Noto

0

แม้แต่ผู้บริหาร Twitter Anthony Noto ยังโดนแฮก!