alcatel fire

0

106097512b57c4b4e81 | alcatel fire | <!--:TH-- data-lazy-src=
!!!สมาร์ทโฟนจิ้งจอกไฟ Firefox OS พร้อมแล้วที่จะออกมาสู่โลกกว้าง เตรียมจำหน่ายครั้งแรกพรุ่งนี้ที่สเปน

สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการน้องใหม่ FireFox OS จะเริ่มออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกแล้วที่สเปน นำโดย ZTE open และ Alcatel fire   หลังจากหนึ่งเดือนจากการปล่อยเรื่องสำหรับนักพัฒนา ก็ได้แก่เวลาในการออกจำหน่ายเครื่อ…