แว่นอัจฉริยะ

0

มาแล้ว!! Smart glass ช่วยแปลงตัวอักษรเป็นเสียง เพื่อผู้บกพร่องทางสายตาและช่วยแปลภาษา

บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งได้พัฒนา Smart glass หรือแว่นตาอัจฉริยะ ที่สามารถแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดพร้อมแปลภาษาได้ เพื่อช่วยผู้ใช้ที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือทั้งความบกพร่องทางสายตาและปัญหาด้านภาษา ชื่อของ Smart…