แว่นตา AR

สุนัขของกองทัพสหรัฐฯ ใช้แว่น AR สำหรับภารกิจสอดแนมเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองทัพสหรัฐฯ มักใช้สุนัขที่ใช้งานได้ในหลาย ๆ งาน อย่างน้อยที่สุดก็คือการสอดแนมสถานที่ สำรวจวัสดุและระเบิดที่อาจเป็นอันตราย ผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์จะต้องสั่งสุนัขในภารกิจเหล่านี้ทำให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงเช…