เปิดตัวเกมใหม่

pk2 | เปิดตัวเกมใหม่ | เปิดตัวเกม Pokémon Scarlet & Pokémon Violet บน T-Pad ของตึกไทเป 101
เปิดตัวเกม Pokémon Scarlet & Pokémon Violet บน T-Pad ของตึกไทเป 101

ต้อนรับการเปิดต…