เก็ท

0

“เก็ท” (GET) เปิดบริการให้คนกรุงเทพแล้ว! บริการเรียกรถ รับส่งพัสดุและอาหาร ลองใช้โปรโมชั่นส่งอาหารฟรี! ได้จนถึง 24 มีนาคมนี้

“เก็ท” (GET) แอพพลิเคชั่นบริการเรียกรถ รับส่งพัสดุ และบริการอื่นๆ รวมถึงการจัดส่งอาหาร พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้วในกรุงเทพฯครับ “เก็ท” (GET) เป็นกลุ่มทีมงานคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนจาก …