หุ่นยนต์ล้างจมูก ตรวจหา COVID-19

นักวิทยาศาสตร์สร้างหุ่นยนต์ล้างจมูกตรวจหา COVID-19 โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ตรวจ

หุ่นยนต์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือและปกป้องบุคคลากรทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบตรวจหาไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์เข้าไปปั่นภายในรูจมูกเพื่อหาเชื้อ โดยหุ่นยนต์ดังกล่…