สธ.

NOSTRA Map เพิ่มพิกัดจุดตรวจ COVID-19 อีก 35 แห่งในเครือข่ายสธ. ที่เปิดบริการตรวจฟรี ด้วยสิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทองเมื่อเป็นผู้เข้าเกณฑ์

นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map) แอพพลิเคชันแผนที่นำทางที่พัฒนา โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยการระบุตำแหน่งสำหรับการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประ…