วันโกหก

กูเกิ้ล!จะไม่เล่นมุกตลกในวัน April Fools ‘Day เนื่องจากสถานการณ์โลกที่จริงจังเกินกว่าจะล้อเล่น

เป็นประจำทุกปีที่เมื่อถึงวัน April Fools Day หรือวันโกหก ในวันที่ 1 เมษายน “กูเกิ้ล”  จะต้องมีมุกตลกสาธารณะออกมาอำกันทุกปี แต่ปีนี้จะแตกต่างออกไป โดยข่าวมาจากหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Google  Lorra…