รูปโปรไฟล์

0

จับเข่ามานั่งเคลียร์ : ทำไม Facebook ไม่คิดออก Apps ใส่รูปธงชาติไทยในรูปโปรไฟล์ ตอนเกิดเหตุที่ราชประสงค์?

  คนไทยหรือไม่คนใช้สังคมออนไลน์อาจจะทั่วโลกก็ได้ มักชื่นชอบการสร้างประเด็นความขัดแย้งทั้งในแง่ความคิด คำพูด หรือ การกระทำ ขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนั้น ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้   เช่นเดียวกับเหต…