บารามีซี่

PHOTO DataSource
Baramizi เปิดตัว Branding Tech ใหม่ กับรางวัล Superfans Award

บารามีซี่ (Baramizi) เปิดตัว Branding Tech ใหม่ กับรางวัล Superfans Award ในงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand Brand Superfans Award 2022” ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดต…