Baramizi เปิดตัว Branding Tech ใหม่ กับรางวัล Superfans Award

PHOTO DataSource

บารามีซี่ (Baramizi) เปิดตัว Branding Tech ใหม่ กับรางวัล Superfans Award ในงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand Brand Superfans Award 2022” ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดตัว Branding Tech แพลตฟอร์มที่ช่วยให้แบรนด์มอนิเตอร์อัตราความรักที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Superfans Index) ในงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand Brand Superfans Award 2022” ครั้งแรกกับการประกาศผล Social Superfans Award ของวงการร้านอาหารในประเทศไทยที่แบรนด์ไหนอยู่ในใจผู้บริโภคมากที่สุด และเปิดฟอรั่มเสวนาของแบรนด์สุดเจ๋ง ผนึกรวมทั้งรุ่นใหญ่ กลาง เล็ก และน้องใหม่ แห่งวงการร้านอาหารของไทย สู่การต่อยอดให้ทุกแบรนด์ในประเทศมีความแข็งแกร่ง พร้อมเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของไทยสู่ระดับสากล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรีวันนี้

PHOTO Social-Superfans-Index-Overview BrandBoost

ล่าสุดเตรียมจัดงานสัมมนา “Thailand Brand Superfans Award 2022” ในวงการอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งแรก! ที่จะได้เห็นว่าแบรนด์ไหนมีอัตราความเป็น Superfans สูงที่สุดเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมทั้งแชร์ความรู้ทางเทคโนโลยีในการสร้างแบรนด์และวัดผลความสำเร็จของแบรนด์ยุคใหม่ เพื่อให้ทุกแบรนด์ของไทยพัฒนาศักยภาพจนเป็นส่วนหนึ่งของ “Branding Economy” ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

จุลเกียรติ-สินชัยชูเกียรติ

นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บารามีซี่ จำกัด เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ผู้ที่ไวกว่าย่อมได้เปรียบ การประเมินและวัดผลแบรนด์อย่างไรให้มีความรวดเร็วจึงมีความสำคัญ เพื่อสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Brand Boost เครื่องมือ Branding Tech ที่ให้เจ้าของแบรนด์สามารถมอนิเตอร์ผลของแบรนด์ตัวเองได้อย่างทันท่วงที ทำให้มองเห็นโอกาส และปัญหาของแบรนด์ก่อน หรือการพูดถึงแบรนด์ในเชิงทางบวกและทางลบอย่างไร ที่สำคัญทำให้เห็นดัชนีชี้วัดแบรนด์ตัวสำคัญ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ Superfans อัตราความรักที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ หากเจ้าของแบรนด์หรือคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแบรนด์ได้เห็นข้อมูลก็จะช่วยให้สามารถปรับทิศทางหรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน โดยข้อมูลที่มาแสดงผลบน Brand Boost นั้น เกิดจากการเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่มีการพูดถึงตลอด 24 ชม. ผ่านระบบการคัดกรองคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ และนำเข้าสูตรที่มีการผูกไว้ในระบบหลังบ้าน เพื่อให้เห็นเป็นตัวเลขและสามารถนำมาตีความในเชิงธุรกิจต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าคนกำลังพูดถึงแบรนด์เราอย่างไร หรืออยากได้สินค้า บริการแบบไหน

PHOTO Process

“งานสัมมนา “Thailand Brand Superfans Award 2022” ภายใต้งาน Bangkpok Design Week 2022 จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสร้างแบรนด์และการวัดผลความสำเร็จของแบรนด์ให้สอดรับกับบริบทใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ภาคธุรกิจให้ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ สร้างความเข้าใจว่าทำไม “Brand Superfans Index” จึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความแข็งแรงของแบรนด์ในยุคนี้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จได้ในยุคใหม่ ที่ยึดหลักตามโมเดล Brand Future Valuation (BFV) โดยเลือกนำวงการอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ เราหวังว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์ไทยในระดับสากล และต้องการมองเห็นภาครัฐให้ความสําคัญกับ Branding Economy ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายจุลเกียรติกล่าว

PHOTO DataSource

คัดมาเพื่อคุณ

ทั้งนี้ งานสัมมนา “Thailand Brand Superfans Award 2022” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทาง FB Live ใน Thailand Brand Superfans FB และ Baramizi FB ตั้งแต่เวลา 13.40 – 16.30 น. มีโฮไลท์ในงาน ดังนี้

  • Branding Economy การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องอย่างไร กับการเพิ่มความขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดย รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เทรนด์การสร้างแบรนด์ยุคใหม่ทําไมต้องเร่งสร้าง Brand Superfans โดย นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บารามีซี่ จำกัด
  • เทคโนโลยีที่สําคัญในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ Branding Tech โดย นายวัชระ เอมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
  • ประกาศรางวัล Social Super Fans Award 2022 ในวงการร้านอาหาร
  • วิเคราะห์ความสําเร็จของแบรนด์สุดเจ๋งในวงการร้านอาหาร ทําอย่างไรจึงสร้าง Brand Superfans โดย รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ ผู้วิจัย BFV Model อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาวปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการ บริษัท บารามีซี่ แล็บ จำกัด

PHOTO register

ทั้งนี้ Baramizi คาดว่างานสัมมนาดังกล่าวจะสร้างความตระหนักในความสําคัญของ Branding Economy โดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านอาหาร กระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ภาคธุรกิจในการสร้างแบรนดที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน ได้เห็นแนวทางจากการสร้างแบรนด์ของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จ จนเกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินธุรกิจ ได้รับมุมมองใหม่ ๆ จากผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างแบรนด์ยุคปัจจุบัน ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับทุกธุรกิจได้