ตัวอย่างภาพ

0

003 portrait mode iphone 7 plus big problem | ตัวอย่างภาพ | 4 ภาพ portrait mode จาก iPhone 7 Plus ที่บ่งชี้ปัญหาที่ Apple ที่ต้องเร่งแก้ไข
4 ภาพ portrait mode จาก iPhone 7 Plus ที่บ่งชี้ปัญหาที่ Apple ที่ต้องเร่งแก้ไข

  จุดเด่นมากที่สุดของ iPhone 7 Plus นั่นคือ กล้อง Dual-lens  ทำให้สามารถถ่ายภาพ portrait mode ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ง่าย ๆ นั่นเอง โดย Apple อ้างว่าคุณภาพของกล้อง iPhone 7 Plu…