ดักควาย

0

จับเข่ามานั่งเคลียร์: อย่า Like อย่า Share ภาพนี้!! ถ้าไม่อยากโดนสวมเขาแบบไม่รู้ตัว?

 

เทรนด์อย่างหนึ่งในสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ ก็คือ พฤติกรรมที่เรียกกันว่า “ดักควาย” เราขอไม่ขยายความวลีนี้นะครับ เชื่อว่าทุกคนรู้ความหมาย ซึ่งพฤติกรรมนี้มักจะเกิดตามกระแสสังคมออนไลน์ที่ทำท่าว่าจะเอนอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแบบสุด ๆ ชนิดที่เรียกว่า …