จุดฉีดวัคซีนโควิด-19

1 NOSTRA Vaccine Covid 2 | จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 | เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map
เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

เช็กวันนี้ ! แอปฯ NOSTRA Map แสดงจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อำนวยความสะดวกประชาชน เข้าถึงข้อมูลจุดฉีดฯ ลดเสี่ยงโควิด-19 โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเ…