กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

app MP24 3063 A | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ยุบกระทรวง ICT ตั้งกระทรวงใหม่: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรามาทำความรู้จักกัน
ยุบกระทรวง ICT ตั้งกระทรวงใหม่: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรามาทำความรู้จักกัน

  วันนี้ 15 ก.ย. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 สรุปความได้ว่าให้ยุกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตั้งกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศร…