Netflix ปิดบริการบน Wii U และ Nintendo 3DS แล้ว

Avatar photo
Netflix w | Netflix | Netflix ปิดบริการบน Wii U และ Nintendo 3DS แล้ว

Netflix ได้ยืนยันผ่านหน้าสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Nintendo ว่าพวกเขาได้หยุดอัปเดตแอป Nintendo 3DS และ Wii U แล้ว และ แอป Netflix ถูกลบออกจาก eShop ในเดือนธันวาคม 2020 อย่างไรก็ตามหากคุณมีการอัปเดตแอปที่ติดตั้งไว้  ในขณะนี้ได้หยุดให้บริการแล้ว

โดย Netflix บนคอนโซล Wii U หรือ Nintendo 3DS ถือว่าเป็นบริการบนคอนโซลของนินเทนโด แต่มีผู้ใช้บริการไม่มาก ทำให้ทีมงานปิดให้บริการตามอายุของคอนโซล ที่ตกยุคไปแล้ว

ซึ่งทีมงานได้ระบุว่า แอป Netflix ถูกลบออกจาก Nintendo eShop บนระบบ Wii U และ Nintendo 3DS Family เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และหยุดให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแอปพลิเคชันเหล่านี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา