NASA เตรียม Live สด!! การค้นพบเกี่ยวกับชีวิตต่างดาวบนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ : แจกลิงค์เข้าชม

Advertisements
Advertisements

 

NASA เตรียม Live สด!! การพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญ ประเด็นเกี่ยวกับการค้นพบของยานอวกาศ Cassini และกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ในวันศุกร์ ที่ 14 เมษายนนี้ เวลา 1:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

ผ่าน NASATV

 

สำหรับการค้นพบที่ถูกล่าวถึงนี้ NASA ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนัก ระบุเพียงว่าเป็นการค้นพบอันสืบเนื่องมาจากการสำรวจใต้สมุทรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และเชื่อมโยงกับภารกิจ Europa Clipper ที่จะเปิดตัวในปี 2020 ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาว แต่อย่างไรก็ตามหลายแหล่งข่าวในต่างประเทศระบุว่า อาจแถลงเกี่ยวกับการค้นพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างดาวบนดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี อย่างยูโรปา(Europa) ของยานอวกาศ Cassini และกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เพราะจากคำใบ้ที่พูดเกี่ยวกับการสำรวจใต้สมุทร ซึ่งตรงกับลักษณะทางกายภาพของดาวยูโรปา ที่มีบรรยากาศประกอบด้วยออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ พื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งและมีความเรียบมาก ทำให้เกิดสมมติฐานว่าอาจมีมหาสมุทรอยู่ข้างใต้ซึ่งสามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้

คัดมาเพื่อคุณ

 

View Comments (0)

Leave a Reply