Huawei P40 Pro มีกล้องเลนส์ จากค่าย Sony พร้อม กล้องซูม prism คู่

มีรายงานว่ากล้องหลักของ Huawei P40 Pro สร้างขึ้นด้วยเซ็นเซอร์รับภาพ 52MP (1 / 1.33 นิ้ว) ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์นี้จะได้รับการออกแบบ โดย Sony และจะมีเทคโนโลยีแบบ “16-in-1”

นอกจากนี้เทคโนโลยี นี้ยังเรียกว่า “Quad Quad Bayer” เนื่องจากมีการแปลงภาพแบบ 4-in-1 สองครั้งเพื่อให้ถึงระยะ 16-in-1 จะใช้สำหรับวิดีโอและภาพถ่ายที่ถ่ายภายใต้สภาพที่มืดมากเท่านั้น จากการคำนวณของเรา 52MP จะลดลงเหลือ 3.25MP ซึ่งดีพอสำหรับวิดีโอ 1080p (ภาพถ่ายอาจจะใช้การลดอัตราการสัญญาณดิจิทัลในบางรูปแบบ)

ส่วนในการถ่ายภาพในเวลากลางวันจะมีการแปลง 4-in-1 เพียงหนึ่งภาพเท่านั้นซึ่งจะเป็นผลให้ได้ภาพขนาด 13MP นี่น่าจะเป็นกระบวนการ binning Quad Bayer แบบดั้งเดิม ( Quad RYYB)

คัดมาเพื่อคุณ
realme-pad

คาดว่า Huawei  P40 Pro จะมาพร้อมกับกล้องซูมออปติคอล 10 เท่า เพื่อซูมภาพ ทางค่าย Huawei จะกล่าวว่าใช้การออกแบบเลนส์ ปริซึมแบบคู่ (กล้องปริซึมปัจจุบันมีปริซึมเดียวเท่านั้น) นี่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโมดูลในกล้องมีความยาวโฟกัสที่ยาวมากกว่าปรกติ ส่วนจะออกมาตามข่าวหรือไม่ก็ต้องอดใจรอตอนเปิดตัวอีกครั้งนะครับ