[Tips] วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น Docs, Microsoft Word พร้อมแปลภาษา อย่างง่ายและรวดเร็ว

Avatar photo
How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free

วันนี้ Appdisqus ขอแนะนำเครื่องมือสำหรับแปลงไฟล์ PDF เป็น Docs หรือ Microsoft Word พร้อม แปลภาษา Google translate อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การใช้งานในวงการการศึกษาที่เราต้องการอ่านงานวิจัยหรือบทความวิชาการภาษาอังกฤษ หรือการแปลคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในรูป PDF พร้อมแปลงไฟล์เป็น Doc เพื่อนำไปใช้งานต่อในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เราสามารถทำเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็ได้เอกสารที่เราต้องการแล้ว ทำอย่างไรบ้าง ไปดูกันครับ

วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น Docs, Microsoft Word พร้อมแปลภาษาอย่างง่ายและรวดเร็ว

  1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร โดยการอัพโหลดไฟล์ PDF ที่ต้องการแปลงไปไว้บน Google Drive ของเรา

How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free-1-1

  1. เข้าสู่ขั้นตอนการแปลง โดยคลิกขวาที่ไฟล์ PDF ในข้อที่ 1 ที่อยู่บน Google Drive ของเรา แล้วเลือก Open with >> Google Docs (หรือภาษาไทยคือ เปิดด้วย >> Google เอกสาร) แล้วระบบจะแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs ในเวลาที่ไม่นาน

How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free-1-2

  1. ขั้นตอนการแปลภาษา ให้ไปที่แถบเมนูด้านบนของ Google Docs เลือก Tools >> Translate document (เครื่องมือ >> แปลเอกสาร)

How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free-1-3

How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free-1-4

  1. ตั้งชื่อเอกสารใหม่ พร้อมเลือกภาษาที่ต้องการแปล ในกรณีนี้คือ ภาษา “ไทย” แล้วกดปุ่ม “แปลภาษา” ดังภาพ

How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free-1-5

  1. เมื่อแปลเสร็จสิ้นจะได้ไฟล์เอกสาร Google Docs อันใหม่ ดังภาพ

How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free-1-6

  1. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การดาวน์โหลดเป็น Microsoft Word โดยให้เข้าไปที่เมนู File >> Download >> Microsoft Word

How-To-PDF-Files-to-docs-microsoft-word-Translate-Languages-Free-1-7

คัดมาเพื่อคุณ
how to transform data pdf to microsoft excel power query load to 1 | Microsoft Excel | วิธีแปลงไฟล์ตารางใน PDF เป็น Microsoft Excel นำไปใช้งานต่อได้ง่าย ตามต้นฉบับ

สุดท้ายเราก็จะได้ไฟล์ Microsoft Word ที่เป็นคำแปลทั้งหมดของไฟล์ PDF ต้นทางที่เราหามาตั้งแต่ต้นนั่นเอง

 

ที่มา: So Jun