!!!Google Translate บนบราวเซอร์อัพเกรดใหม่ เข้าใจได้มากขึ้น

Avatar photo
| Browser | <!--:TH-->!!!Google Translate บนบราวเซอร์อัพเกรดใหม่ เข้าใจได้มากขึ้น<!--:-->

Google เจ้าพ่อแห่งการค้นหา และการ “แปลภาษา” ก็ต้องนับรวมกันไป เมื่อ Google translate เป็นอะไรที่ช่วยได้มาก สำหรับคนมองหาผู้ช่วยในการแปลที่ชาญฉลาด และตอนนี้ Google ได้อัพเกรดสิ่งเล็กน้อยเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ ให้การแปลภาษาสามารถทำได้อย่าง “เข้าใจมากขึ้น”

คุณลักษณะใหม่ในสามส่วนสำคัญ คือหนึ่ง “การแปลย้อนกลับ” เมื่อเราได้ความหมายของคำที่ต้องการแปลเรียกร้อยแล้ว Google Translate จะทำการค้นหาคำแปลจากคำที่ได้มาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อแสดงถึงคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ใช้ในกรณีเดียวกัน เพื่อความถูกต้องแม่นยำที่มากขึ้น

fdsfsdf | Browser | <!--:TH-- data-lazy-src=

สองคือ”ความถี่” หลังจากแสดงผลความหมายของคำศัพท์ใกล้เคียงที่อาจจะมีหลายคำที่นิยมใช้ในกรณีเดียวกัน

Google ได้ออกแบบการแจ้ง “ความถี่ในการใช้” เป็นแท่งกราฟสีเทา กำกับเอาไว้เพื่อให้รู้ว่า เป็นคำใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด

fdsfsdf | Browser | <!--:TH-- data-lazy-src=

และอัพเดทสุดท้าย พร้อมใช้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น นั้นคือการค้นหาแบบ “คำพ้อง”

จากเคยค้นหาความหมายทั่วไปจากคำในประโยคมาใช้ในการแปล เปลี่ยนเป็นการค้นหาจากคำที่มีรูปแบบการใช้ร่วมกันในประโยคนั้นๆ เพิ่มเข้าไปเพื่อการค้นหาความหมายที่แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

 

cnet.


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
1 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
Fay

Cool

1
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx