เสียวหมี่สนับสนุนด้านการศึกษาและเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทย มอบกระดานแท็บเล็ตวาดภาพหน้าจอแอลซีดีและอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 300 ชุด

Avatar photo
1F4FD495FDC540F4981551554835736D

เสียวหมี่สนับสนุนด้านการศึกษาและเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทย มอบกระดานแท็บเล็ตวาดภาพหน้าจอแอลซีดีและอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 300 ชุด ในโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

C2BF3C561B0F4D4C862762BE0C491835

 เสียวหมี่ ในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมก้าวแรกของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัลในการเรียนรู้และเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ โดยลงพื้นที่และมอบกระดานแท็บเล็ตวาดภาพหน้าจอแอลซีดีพร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษา จำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในภาคีเครือข่ายฯ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 8 โรงเรียนทั่วประเทศที่มีความต้องการนำอุปกรณ์ไปใช้เพื่อการศึกษา

มร. คามัล เหลียง ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “เสียวหมี่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของชีวิตซึ่งรวมถึงด้านการศึกษา ดังนั้นเราจึงเข้ามาช่วยสนับสนุนก้าวแรกของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเยาวชนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี ทุกวันนี้มีอุปกรณ์มากมายที่เป็นประโยชน์ในการช่วยผลักดันความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ค้นหาและทดลองสิ่งต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เสียวหมี่ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ”

05EABEDF29364BA090236F3450032D9C

“เสียวหมี่ ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาลงพื้นที่และส่งมอบกระดานแท็บเล็ตหน้าจอแอลซีดีพร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 8 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น” มร. โจนาธาน คัง ผู้จัดการ เสียวหมี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติม

1F4FD495FDC540F4981551554835736D

คัดมาเพื่อคุณ
Xiaomi 13 00018 | Xiaomi | รวมข้อมูล AIoT รุ่นใหม่ของ Xiaomi นาฬิกา, หูฟัง และ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ราคาและโปรโมชั่น

ทางด้าน คุณลาวัลย์ เวชอภิกุล รองผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทางเสียวหมี่ ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลนี้ อุปกรณ์จากทางเสียวหมี่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ให้แก่ครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอีกด้วย”

เสียวหมี่ยึดมั่นในพันธกิจการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในราคาที่เป็นจริง เพื่อชีวิตที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นของผู้บริโภคทุกคน