Cherry Cola

เป็นเพียงคนธรรมดาที่รักและสนใจ IT เปลี่ยนมือถือเป็นว่าเล่น จนคนรอบข้างเรียก "เจ้าแม่ IT" ตัวท๊อปๆ นี่ผ่านมาเกือบทุกรุ่น^^

15 Articles Published | Follow:
[ชวนคุยยามเช้า] ตุ๊กตาไล่ฝน
[ชวนคุยยามเช้า] วันนี้มีงาน Commart แล้วนะรู้ยัง?
[ชวนคุยยามเช้า] แอบส่อง Sticker Line ใน Creators’ Stickers