Avatar photo

Cherry Cola

เป็นเพียงคนธรรมดาที่รักและสนใจ IT เปลี่ยนมือถือเป็นว่าเล่น จนคนรอบข้างเรียก "เจ้าแม่ IT" ตัวท๊อปๆ นี่ผ่านมาเกือบทุกรุ่น^^

15 Articles Published | Follow:
108 20130730183116. | [ชวนคุยยามเช้า] ตุ๊กตาไล่ฝน
[ชวนคุยยามเช้า] ตุ๊กตาไล่ฝน
11070070 956047141092637 6332187660325148622 n 1 | [ชวนคุยยามเช้า] วันนี้มีงาน Commart แล้วนะรู้ยัง?
[ชวนคุยยามเช้า] วันนี้มีงาน Commart แล้วนะรู้ยัง?
1393406620 1 | Creators' Sticker | [ชวนคุยยามเช้า] แอบส่อง Sticker Line ใน Creators' Stickers
[ชวนคุยยามเช้า] แอบส่อง Sticker Line ใน Creators’ Stickers