“ZDbox” กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^

Avatar photo
T12763332 0 | App review | <!--:TH-->" decoding="async" srcset="https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-0.jpg.webp 501w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-0-300x179.jpg 300w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-0-180x107.jpg 180w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-0-350x209.jpg.webp 350w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-0-195x116.jpg 195w" sizes="(max-width: 501px) 100vw, 501px" title=""ZDbox" กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^ 1">

นี่คือแอพพลิเคชั่นสารพัดประโยชน์ตัวหลัก ที่ผมต้องมีอยู่ภายในเครื่องแอนดรอยด์ที่ผมใช้งานทุกเครื่องครับขาดไม่ได้ ด้วยคุณสมบัติใช้งานมากมายที่มีอยู่ภายใน เป็นการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเครื่อง ตรวจดูสภาพการใช้งาน รายละเอียดการใช้งาน และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในบางส่วน ครอบคลุมหลายด้านมากๆ ครับ รับรองว่าอย่างน้อยๆ ต้องมีสักอย่างหรือสองอย่างในความสามารถของแอพพลิเคชั่น ที่จะทำให้คุณใช้งานอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณได้ถูกใจมากขึ้น

รอบรู้เรื่องแบต แยกแยะการใช้พลังงาน
Zdbox สามารถแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะและการใช้งานแบตเตอรี่ภายในเครื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อน ระยะเวลาใช้งานคงเหลือ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละแอพพลิเคชั่น ตัวไหนกินแบตมากน้อย ใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับเรื่องอะไร แน่นอนว่าความสามารถนี่จะทำให้เราควบคุมและเข้าใจถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่เสียไปได้ดีขึ้น ขจัดปัญหาการไม่รู้ที่มาของอาการแบตเตอรี่หมดไว

T12763332 1 | App review | <!--:TH-->" src="http://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-1.jpg.webp" width="484" height="288" srcset="https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-1.jpg.webp 807w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-1-300x178.jpg 300w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-1-180x107.jpg 180w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-1-350x208.jpg 350w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-1-195x115.jpg 195w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" title=""ZDbox" กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^ 2">

เวลาพักผ่อนโปรดอย่ารบกวน

โหมด DND (Do Not Disturb) ภายในแอพพลิเคชั่น Zdbox ใช้สำหรับกำหนดช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ไม่ต้องการให้ใครมารบกวน โดยการกำหนดช่วงเวลาที่จะเรียกใช้งานโหมด DND ภายในโหมดนี้ ตัวเครื่องจะทำการหรี่หรือปิดเสียงเตือนต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เราทำการตั้งค่าไว้

หรือต้องการกำหนดให้เครื่องเข้าสู่สถานะ Airplane เพื่อปิดการเชื่อมต่อสัญญาณกับเครือข่ายทั้งหมดก็ทำได้เช่นกัน และเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโหมด DND ตัวเครื่องก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ใช้งานปกติได้เองโดยอัตโนมัติ

T12763332 2 | App review | <!--:TH-->" src="http://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-2.jpg.webp" width="484" height="432" srcset="https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-2.jpg.webp 538w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-2-300x267.jpg 300w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-2-180x160.jpg 180w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-2-350x312.jpg 350w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-2-195x173.jpg 195w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" title=""ZDbox" กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^ 3">

ควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ต

ในกรณีเราสมัครแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายแบบจำกัดปริมาณข้อมูลการใช้ เราสามารถใช้ ZDbox เข้ามาคอยตรวจนับและแจ้งเตือนการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เราได้ ZDbox จะเตือนเมื่อเราใช้งานใกล้ถึงกำหนด โดยเราต้องเข้าไปตั้งค่าจำนวนปริมาณข้อมูลที่ต้องการใช้ในแต่ละเดือน กำหนดวันครบกำหนดรอบบิล แล้วZdbox จะแจ้งเตือนเราเองเมื่อใช้งานจนถึงขีดกำหนด

ภายในแอพยังสามารถแสดงจำนวนการใช้งานอินเตอร์เน็ตของแต่ละแอพพลิเคชั่นภายในเครื่องได้อีกด้วย แอพฯไหนแอบใช้ข้อมูลมากไป ไม่จำเป็นก็จะสามารถขจัดทิ้งกันได้ถูกตัว

T12763332 3 | App review | <!--:TH-->" src="http://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-3.png.webp" width="480" height="400" srcset="https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-3.png.webp 480w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-3-300x250.png 300w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-3-180x150.png 180w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-3-350x291.png 350w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-3-195x162.png 195w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" title=""ZDbox" กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^ 4">

จัดการแอพพลิเคชั่นต่างๆ ภายในตัวเครื่อง
ZDbox ก็ช่วยได้มากครับ การย้ายตำแหน่งการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากภายในหน่วยความจำเครื่องไปยัง Sd card หรือจะย้ายจาก Sd card กลับไปสู่หน่วยความจำภายในตัวเครื่องก็ทำได้ (ในเครื่องที่รองรับ)

และสามารถทำได้รวดเร็วกว่าการทำงานแบบเดิมๆ ของตัวเครื่อง เพราะเราสามารถเลือกย้ายได้ทีพร้อมกันหลายแอพฯ

หรือจะเป็นการถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ZDbox ก็ยังทำได้ และก็รวดเร็วกว่าเพราะสามารถเลือกถอนการติดตั้งได้พร้อมกันทีเดียวหลายๆ แอพอีกเช่นกันครับ ถือว่าสะดวกมาทีเดียว

T12763332 4 | App review | <!--:TH-->" src="http://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-4.jpg.webp" width="428" height="379" srcset="https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-4.jpg.webp 428w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-4-300x265.jpg 300w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-4-180x159.jpg 180w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-4-350x309.jpg 350w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-4-195x172.jpg 195w" sizes="(max-width: 428px) 100vw, 428px" title=""ZDbox" กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^ 5">

 

การจัดการกับแอพพลิเคชั่นที่แอบรันกินแรมเครื่องไว้เบื้องหลังได้อัตโนมัติ
แม้ตัวเครื่องระบบแอนดรอยด์ในสมัยปัจจุปันมีการจัดการระบบแรมที่สมบูรณ์มากขึ้น แต่ในบางตัวอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำของแรมที่ให้มาน้อยก็อาจจะพบเจอปัญหาเครื่องค้างเครื่องช้า หรือรันแอพฯแล้วเกิดปัญหาเพราะแรมเหลือน้อยบ้างในบางที

การตั้งค่าให้ ZDboxทำการปิดแอพเบื้องหลังเพื่อเรียกคืนแรมมาให้งาน ก็มีส่วนช่วยให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับ โดยเราสามารถตั้งค่าให้ ZDbox เรียกคืนแรมทุกครั้งเมื่อมีการล็อคเครื่อง และเรียกคือแรมเมื่อเหลือแรมให้ใช้งานต่ำกว่า 50 MB (แนะนำตัวเลือกที่สอง)

T12763332 5 | App review | <!--:TH-->" src="http://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-5.jpg.webp" width="213" height="379" srcset="https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-5.jpg.webp 213w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-5-168x300.jpg 168w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-5-180x320.jpg 180w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-5-195x346.jpg 195w" sizes="(max-width: 213px) 100vw, 213px" title=""ZDbox" กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^ 6">
Widget สารพัดครบทุกการจัดการ

Widget ของแอพพลิเคชั่น ZDbox สามารถเข้าถึงการเปิดปิดระบบต่างๆ ภายในตัวเครื่องแทบจะครบทุกอย่างเลยครับ แถมหน้าตาการออกแบบสวยงามน่าใช้

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิด Wi-Fi, Bluetooth, Gps, 3G, Sync, Airplane รวมถึงการปรับแสงไฟหน้าจอ ระดับเสียงและล็อคแกนใช้งานหน้าจอ ยังมีอื่นๆ อีกเพียบ ซึ่งบางตัวในตัวเครื่องไม่มีมาให้ด้วยซ้ำครับ เช่นเปิดแสงไฟหน้าจอเพื่อเป็นไฟฉาย หรือเปิดโหมด Power save เพื่อประหยัดพลังงานเป็นต้น

T12763332 6 | App review | <!--:TH-->" src="http://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-6.jpg.webp" width="539" height="480" srcset="https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-6.jpg.webp 539w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-6-300x267.jpg 300w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-6-180x160.jpg 180w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-6-350x311.jpg 350w,https://www.appdisqus.com/wp-content/uploads/2012/11/T12763332-6-195x173.jpg 195w" sizes="(max-width: 539px) 100vw, 539px" title=""ZDbox" กล่องสารพัดประโยชน์ที่ผู้ใช้แอนดรอยด์ควรรู้จัก ^^ 7">

 

เห็นถึงความสามารถของแอพพลิเคชั่นคู่ใจของผมตัวนี้หรือยังครับ ^^ ที่แนะนำเพราะสารพัดประโยชน์จริงๆ

นี่ยังไม่ได้พูดถึงการแสดงเปอเซ็นคงเหลือของแบตเตอรี่ในส่วนของ Notify bar นะครับ ZDbox เขาก็จัดให้ได้เช่นกัน ขอแนะนำให้เป็นแอพพลิเคชั่นคู่ใจ ข้างกายผู้ใช้แอนดรอยด์ทุกๆ ท่านครับ

ขอบคุณที่อ่านครับ ^^

 

[gradeA]


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx