Adobe เปิดตัว Photoshop แบบเว็บไซต์ แก้งานได้ทุกที่

Adobe เปิดตัวโปรแกรม Photoshop และ Illustrator เวอร์ชันเว็บไซต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถตัดแต่งหรือแก้ไขไฟล์รูปภาพได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ได้เลย

เนื่องจากเป็นเวอร์ชันเว็บไซต์ทำให้ Photoshop และ Illustrator ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนกับเวอร์ชันที่ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานจะเป็นฟีเจอร์พื้นฐานทั่ว ๆ ไป เช่น วาดภาพ ลงสี ย้ายเลเยอร์ ใส่ตัวอักษร ใส่ Shape เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ Photoshop และ Illustrator เวอร์ชันเว็บยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่ครับ