คุณกำลังอ่าน
ยังขายดี PS4 ยอดส่งรวมยอดขายทั่วโลกเกิน 112 ล้านเครื่องแล้ว

ยังขายดี PS4 ยอดส่งรวมยอดขายทั่วโลกเกิน 112 ล้านเครื่องแล้ว

DarthDome

แม้ PS5 จะใกล้ออกวางขายแล้ว PS4 ยังคงขายดี ยอดขายรวม ยอดจัดส่งทั่วโลกสำหรับ เพลย์สเตชัน 4 มีมากถึง 112.3 ล้านเครื่องแล้ว โดยทาง Sony ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020

โดยทางโซนี่ได้แจ้งว่าเครื่องเกม PlayStation 4 จำนวน 1.9 ล้านเครื่องถูกจัดส่งในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2020 ซึ่งลดลง 1.3 ล้านจาก 3.2 ล้านที่จัดส่งในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า

สำหรับรายได้จากการบริการเกมและระบบเครือข่าย Sony คาดการณ์จะทำรายได้มากกว่า 2,500 พันล้านเยน (ประมาณ 23.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรมากถึง 240 ล้านเยน (ประมาณ 2.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่เข้ามาสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2021 โดยมียอดขายซอฟต์แวร์เกมเพิ่มขึ้นอย่างมาก” และคาดว่าจะมียอดขายฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการเปิดตัว PlayStation 5”