มาเช็คเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อกันเถอะ

Avatar photo
pfizer | pfizer | มาเช็คเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อกันเถอะ

ตอนนี้ศูนย์วัคซีนบางซื่อได้เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นหรือเข็ม Booster เป็นวัคซีนไฟเซอร์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยมีเงื่อนไขดังนี้

สูตรที่ได้รับ Booster

สูตรที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2

  • สูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca)
  • สูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca)

สูตรที่ได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 2

  • สูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer)

โดยผู้ที่ได้รับ 2 สูตรนี้สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอป Vaccine บางซื่อ (iOS/Android) ซึ่งสถานที่รับวัคซีนคือศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตำแหน่ง ประตู 1, 2, 3 เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงครับ

vaccine | pfizer | มาเช็คเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อกันเถอะ