pfizer

Washington, D.C. แจก AirPods ให้วัยรุ่นฟรีที่มาฉีดวัคซีน Covid-19

เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในสหรัฐอเมริกากรณีเจ้าหน้าที่จะแจกหูฟัง AirPods ฟรีสำหรับวัยรุ่นชาวอเมริกันที่มาฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เนื่องจากปัจจุบัน Covid-19 สายพันธุ์เดลต้ากลับมาแพร่ระบาดอย่างต่อเ…