pfizer

มาเช็คเงื่อนไข ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อกันเถอะ

ตอนนี้ศูนย์วัคซีนบางซื่อได้เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นหรือเข็ม Booster เป็นวัคซีนไฟเซอร์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยมีเงื่อนไขดังนี้ สูตรที่ได้รับ Booster สูตรที่ได้รับวัคซีน AstraZenec…

Washington, D.C. แจก AirPods ให้วัยรุ่นฟรีที่มาฉีดวัคซีน Covid-19

เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในสหรัฐอเมริกากรณีเจ้าหน้าที่จะแจกหูฟัง AirPods ฟรีสำหรับวัยรุ่นชาวอเมริกันที่มาฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เนื่องจากปัจจุบัน Covid-19 สายพันธุ์เดลต้ากลับมาแพร่ระบาดอย่างต่อเ…