Xiaomi โปรโมทใช้ Mi 10 Ultra ควบคุมและขับรถผ่าน 5G!

Avatar photo
Xiaomi Mi 10 Ultra a 1 | Xiaomi | Xiaomi โปรโมทใช้ Mi 10 Ultra ควบคุมและขับรถผ่าน 5G!

Xiaomi Mi 10 นับเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงรุ่นใหญ่สุดของ Xiaomi และยังมี Mi 10 Ultra ที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบ 10 ปีของ Xiaomi ด้วย โปสเตอร์ล่าสุดของ Xiaomi เผยว่าบริษัทจะจัดงานแข่งขันรถยนต์โดยการใช้ Xiaomi Mi 10 Ultra เป็นเครื่องควบคุมรถที่ห่างไกลออกไปหลายพันไมล์ผ่านระบบเครือข่าย 5G SA low-latency นั่นเองครับ

บนโปสเตอร์ที่ถูกนำมาโปรโมทมีข้อความระบุไว้ว่า

นี่เป็นการแข่งรถที่ไม่เคยมีมาก่อน เจอกันพรุ่งนี้

Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | Xiaomi โปรโมทใช้ Mi 10 Ultra ควบคุมและขับรถผ่าน 5G!

ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ารถที่ถูกนำมาแข่งนั้นคือแบรนด์อะไร รุ่นอะไร โดยโปสเตอร์ของ Xiaomi นั้นแสดงภาพเพียงแค่ว่ามีการใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 10 Ultra ในการควบคุมรถยนต์เท่านั้น ถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของสมาร์ทโฟนพร้อมเทคโนโลยี 5G โดยงานนี้คาดว่า Xiaomi ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อบอกว่าสมาร์ทโฟนของ Xiaomi และ 5G นั้นสามารถใช้งานควบคุมรถยนต์ได้จริง ๆ

คัดมาเพื่อคุณ
Xiaomi 12 Lite specs

Xiaomi Mi 10 Ultra b | Xiaomi | Xiaomi โปรโมทใช้ Mi 10 Ultra ควบคุมและขับรถผ่าน 5G!