ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม THE MARTIAN – BRING HIM HOME vivo smartphone – BRING U TO NASA, USA

Wat.C
Advertisements

ด้วย บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “THE MARTIAN – BRING HIM HOME vivo smartphone – BRING U TO NASA, USA” ในงาน Thailand Mobile Expo 2015 วันที่ 1 ถึง 4 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อหาผู้โชคดีร่วมลุ้นบินลัดฟ้าสู่ ศูนย์อวกาศเคนเนดี้ (John F. Kennedy Space Center) ของ NASA ในมลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศรายชืิ่อ

ในวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมาคุณปิยธิดา โชติทัตต์ (Brand Manager) บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติในการจับรางวัลผู้โชคดีที่จะเดินทางไปร่วมทริปทัวร์ไปประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 1 ท่าน เพื่อท่องแดนอวกาศจำลองขององค์การ NASA เรียนรู้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ร่วมฝึกประสบการณ์ฝึกหัดการเป็นนักบินอวกาศ และร่วมรับประทานอาหารกับนักบินอวกาศ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่

คุณ ขจีจิตร ศรีบุรี

และรายชื่อผู้โชคดีสำรอง 3 ท่าน ดังนี้

คุณ ฐาปนา แฝงสมศรี

คุณ วรรณวิไล จิรภูติพร

คุณ สุชัญญา เงินขาว

บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ เพื่อตอบแทนและขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน vivo Smartphone ด้วยดีตลอดมา

นอกจากนี้ทุกๆ ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดข่าว กิจกรรม และข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vivo.co.th หรือทางช่องทางอื่นๆ ดังนี้

* Facebook : www.facebook.com/vivosmartphonethailand

* Line : vivo Smartphone * instagram : https://instagram.com/vivo_smartphone

คัดมาเพื่อคุณ

* เงื่อนไขการรับรางวัล

* ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินได้

* ผู้โชคดีต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่วีโว่ พระราม 3) ตามวันที่บริษัทกำหนด

* ผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเอกสารวีซ่าจากสถานทูตอเมริกา ในกรณีที่กระบวนการทำเอกสารวีซ่าท่านใดไม่ผ่าน จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว และให้รางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์สำรองท่านถัดไป

* พนักงานของ บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล

* ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

View Comments (0)

Leave a Reply