เช็คด่วน พบ 9 แอปของ Android ที่ขโมยรหัส Facebook!

Advertisements
Advertisements

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเป็นเรื่องที่แต่ละแอปพยายามหาทางจะเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นสำคัญในการวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับต่อยอดธุรกิจ (เช่น Facebook เป็นตัวอย่าง) แต่สิ่งที่เหนือกว่าการเก็บข้อมูลทั่ว ๆ ไปคือการเอาข้อมูลที่ไม่ควรเอาไปอย่างรหัสต่าง ๆ เป็นต้น

Dr. Web พบว่ามีแอปพลิเคชันของฝั่ง Android ถึง 9 รายการที่มีการขโขมยรหัส Facebook ของผู้ใช้งาน โดย 9 แอปพลิเคชันนั้นก็ดูเหมือนแอปที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่นักพัฒนาแอปเหล่านี้ให้มีความสามารถในการขโมยรหัส Facebook ได้ ซึ่ง Google ก็ได้เตือนผู้ใช้งานให้ระวังแอปเหล่านี้พร้อมกับถอดออกจาก Play Store ไปแล้วด้วย

รายชื่อทั้ง 9 แอป

  • PIP Photo มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 5.8 ล้านครั้ง
  • Processing Photo มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 500,000 ครั้ง
  • Rubbish Cleaner มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง
  • Inwell Fitness มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง
  • Horoscope Daily มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง
  • App Lock Keep มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 50,000 ครั้ง
  • Lockit Master มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 5,000 ครั้ง
  • Horoscope Pi มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1,000 ครั้ง
  • App Lock Manager มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 10 ครั้ง

ดังนั้น หากใครเคยดาวน์โหลดแอปเหล่านี้ลงมาใช้งานในเครื่องก็อย่าลืมลบแอปเหล่านั้นออกพร้อมกับเปลี่ยนรหัส Facebook ด้วยนะครับ

คัดมาเพื่อคุณ