ไม่แพ้ใครในโลก คนไทยใช้เวลาเข้าชมเว็บ Porn hub นานที่สุดในโลก

Advertisements
Advertisements

เรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกสำหรับคนไทย โดยเว็บหนัง 18+ สำหรับผู้ใหญ่อย่าง Porn hub ได้ทำสถิติคนเข้าชมประจำปี 2019 แล้ว โดยมีประเทศไทยติดอันดับกับเขาด้วย

โดยในปี2019 เห็นระยะเวลาการเข้าชมโดยเฉลี่ยของ Pornhub เพิ่มขึ้นเป็น 10 นาที 28 วินาที ต่อครั้งในการเข้าชม ที่มีการระบุว่าการใช้เวลามากขึ้นเวลาบนเว็บ สามารถสะท้อนถึง ปัจจัยหลายประการ รวมถึงความเร็วของแบนด์วิดธ์อินเทอร์เน็ตบนมือถือ ที่มีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ

ซึ่งประเทศไทย ติดอันดับประเทศที่ใช้เวลาเข้าชมเว็บ Porn hub ยาวนานที่สุดเป็นเวลา 11 นาที 21 วินาที ลดลง 12 วินาที จากปี 2018 ตามด้วยประเทศเพื่ือนบ้านในอาเซียน อย่าง ฟิลิปปินส์ ที่ใช้เวลาในเว็บ 11 นาที 9 วินาที ส่วน สหรัฐ รัฐที่ 10 นาที 36 วินาทีอยู่อันดับ 4

คัดมาเพื่อคุณ