ZTE Blade Q Maxi

0

รวมข้อมูล ZTE ตระกูล Blade Q-series สามรุ่นใหม่ ปล่อยลุยตลาดยุโรป

ZTE ได้ประกาศว่าจะปล่อย 3 รุ่นใหม่ตระกูล Blade Q-series ไปลุยตลาดยุโรป ใช้ชื่อรุ่นว่า Blade Q