Zenfone Max M2

0

Hand-on ลองใช้ ASUS Zenfone Max m2 และ Max Pro m2 สองคู่หูแบตโคตรอึด

Max m2 และ Max …

หลุดข้อมูล สเปค Asus Zenfone Max Pro M2 และ Zenfone Max M2 ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้

หลังจากที่ประสบ…