yousendit

0

รีวิวแอพ YouSENDit : Nokia Exclusives แอพช่วยเก็บและโอนย้ายไฟล์

สำหรับแอพพลิเคชั่นนี้ผมว่าประโยชน์ของมันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่เก็บข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เก็บข้อมูลในแหล่งอื่นๆอีกมาก เช่น Dropbox หรือ Skydrive เป็นต้น แต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือฟังก์ชันการส่งไฟล์ทางอีเมล์และ NFC นั่นเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแชร์ข้อมูลเป็นอย่างมาก รวมถึงฟังก์ชันการเซ็นต์เอกสารจากแอพพลิเคชั่นนี้ได้เลย สรุปว่าเป็นแอพฟรีที่น่าดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับ รับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอน