Xperia TL

0

!!!ชมคลิป Sony Xperia TL โชว์การใช้งานบน Android 4.1.2 Jelly Bean และความสามารถใหม่ๆ

วีดีโอคลิปจากประเทศเวียตนามที่โชว์การใช้และลูกเล่นใหม่ๆ ของ Android 4.1.2 Jelly Bean บนเครื่อง Sony Xperia TL ซึ่งปัจจุปันออกมาจำหน่ายพร้อมๆกับระบบ Android 4.0 Ice Cream Sandwich จากคลิปวีดีโอ เราจะเห็นได้…