Xiaomi Redmi Note 5

0

Xiaomi Redmi Note 5 และ Note 5 Pro ขายได้ 5 ล้านเครื่องแล้ว

Xiaomi ยังคงเดินหน้าขายดีโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย โดยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะถูกประกาศว่ามันได้กลายเป็นมือถือยอดนิยมแล้วคือรุ่น Redmi Note 5 และ Redmi Note 5 Pro มียอดขายรวมกัน 5 ล้านเครื่องภายในระ…