Xiaofang 1S T20

How To Install Xiaomi Dafang Xiaofang 1S CFW
วิธีแก้ปัญหากล้อง Xiaomi Dafang และ Xiaofang 1S เปิดดูไม่ได้ด้วยการอัพเดต Custom Firmware

ช่วงนี้หลายๆ บ้านที่ใช้งาน Xiaomi Dafang หรือ Xiaofang 1S น่าจะเริ่มค่อยๆ ประสบปัญหากล้องวงจรปิดของตัวเองเริ่มทยอยใช้งานไม่ได้ไปทีละตัวสองตัว (เคยเห็นหนักสุดใน Xiaomi Community Thailand ที่มีแจ้งว่าใช้ไม่ไ…