xCloud

Microsoft จะเปิดตัวระบบ xCloud Gaming ให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกม Xbox ผ่านโทรศัพท์ Android ได้ในวันที่ 15 กันยานี้แล้ว

ในวันที่ 15 กันยายน Microsoft จะเปิดตัวระบบ Cloud Gaming ให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมใน Xbox ในโทรศัพท์มือถือได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Xbox Game Pass Ultimate อยู่แล้ว โดยบริการใหม…