XBOX

0

ข่าวลือ Nintendo สนใจใช้ระบบสตรีมเกมของ ไมโครซอฟท์
ลือหนักเกม Halo , Gear Of War ของไมโครซอฟท์อาจเตรียมลง Nintendo Switch !!