WPA 3

เราเตอร์ True Gigatex Fiber Pro WiFi 6 สำหรับลูกค้าสมัครเน็ตบ้าน TrueOnline พร้อมตัวเสริม Mesh WiFi 6 ให้ครอบคลุมได้ทั่วคฤหาสน์

True Gigatex Fiber Pro เราเตอร์รุ่นใหม่ที่มอบให้ผู้สมัครใช้งานเน็ตบ้าน True Online เร็วขึ้น สัญญาณแรง และครอบคลุมบริเวณกว้างด้วยการใช้งานร่วมกับ Mesh WiFi 6 Pro ตัวเสริมที่มาคู่กัน True Online ถ้าต้องการจะ…