World Wide Developers

0

ตั๋วร่วมงาน WWDC ของ Apple ขายหมดเกลี้ยงภายในสองนาที!!!

หลังจากที่ Apple เริ่มเปิดจำหน่ายตั๋วเข้าชมงานประชุมสำคัญที่สุดของ Apple อย่างงาน Apple World Wide Developers Conference หรือ WWDC ที่จะจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโก วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2556 นี้ ไปเมื่อเวลา 10:00…