World Balloon

0

super-mario-odyssey
งานงอก พบภาพโป๊โผล่กลางเกม Super Mario Odyssey ในโหมด World Balloon ของ Nintendo Switch

เมื่อใดก็ตามที่เครื่องเกมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือแฮนด์เฮลด์ถูกแฮ๊กระบบได้นั้น โดยปกติแล้วเหล่าแฮ๊กเกอร์จะมุ่งเป้ากันไปที่การลง Homebrew เพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์เกมในรูปแบบต่างๆ ให้กับเครื่องหรือระบบนั้นๆ…