Wireless Android Auto

0

เขยิบไปอีกขั้นกับ Android Auto ระบบใช้งานในรถยนต์ที่จะรองรับการใช้งานแบบไร้สายได้ในปีนี้!

Android Auto ระบบปฏิบัติการณ์ที่ Google ออกแบบมาเพื่อใช้งานในรถยนต์ และรองรับการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในระบบ Android ซึ่งทาง AppDisqus เคยได้รีวิวความสามารถและแนะนำการใช้งานของมันกันไปแล้ว…