windows 11 insider preview

ทดลองใช้ Windows 11 ของแท้ฟรีได้แล้ววันนี้

Microsoft เพิ่งปล่อย Windows 11 ISO ไฟล์แรกจากบริษัท นั่นหมายความว่า หากเราต้องการทดลองหรือติดตั้ง Windows 11 ก็สามารถทำได้แล้ววันนี้เลย ถึงแม้ว่า Microsoft จะปล่อย Windows 11 แบบไฟล์ IOS ออกมาให้เราได้ใช้…